Öğrencilerin hem dijital hem de basılı binlerce kaynağa ulaşılabildiği kütüphanemizde, öğrencilerimiz bir yandan etütlerini gerçekleştirirken diğer yandan proje, ödev veya sunum gibi branş derslerine yönelik  hazırlıklarını yapmaktadırlar.