Nİşantaşı Kolejinde Yabancı Dil

Hedefimiz her öğrencimizin bir yabancı dili sadece sınırlı bir çerçevede kullanan pasif bir tüketici olarak kalmayıp, bu dili kullanırken onu aynı zamanda aktif bir şekilde yeniden üretmesi ve kendini zenginleştiren bu dili kendi değerleri ve anlam dünyasıyla zenginleştirmesidir.

Nişantaşı Kolejinde İngilizce eğitimi İletişime (Communicative Approach) dayalı olarak gerçekleştirilmekte ve yabancı dil, teorik gramer kuralları yığını olarak değil, yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir. Hedefimiz her öğrencimizin bu dili sadece sınırlı bir çerçevede kullanan pasif bir tüketici olarak kalmayıp, bu dili kullanırken onu aynı zamanda aktif bir şekilde yeniden üretmesi ve kendini zenginleştiren bu dili kendi değerleri ve anlam dünyasıyla zenginleştirmesidir.

Bu amaçla lisemizde öğrencilerimiz, dünyanın birçok prestijli üniversitesine girmek için olmazsa olmaz kabul edilen TOEFL, ve bir alt basamağı olan Slep sınavı için düzenlenen online kurslarımıza katılabilmektedir. Hedefimiz öğrencilerimizin dünyanın her hangi bir ülkesinde üniversite eğitimlerini İngilizce olarak sürdürebilecekleri bir aşamaya ulaşmalarıdır.

Türkiye’de yabancı dil eğitiminin en büyük problemlerinden biri öğrenilen yabancı dilin sınıfa hapsolmasıdır. Dil öğrenimini sınıfın dışına taşıyan bir anlayışla her yıl yaz aylarında öğrencilerimizle Amerika ve İngiltere’ye geziler düzenlemek ve online native speaker eğitmenler ile Pratik uygulamalar yapılacaktır. Böylece öğrencilerimiz hem kültürel ve sosyal olarak kendini geliştirmekte, hem de düzenli olarak bu ülkelerdeki saygın üniversite ve kolejlerin İngilizce derslerine katılarak İngilizce pratiklerini daha iyi bir noktaya taşımaktadırlar.

Her öğrencimiz İngilizce bir portfolyo hazırlayarak yabancı dil öğrenme sürecine aktif olarak katılmaktadır.

Yine okulumuzda düzenlenen İngilizce etüt ve kulüpler ile öğrencilerimize yönelik online ödevlendirme sistemi, öğrencilerimizin İngilizceyi sınıftan bağımsız olarak ta kullanmalarına olanak vermektedir.

Her öğrencimiz İngilizce bir portfolyo hazırlayarak yabancı dil öğrenme sürecine aktif olarak katılmaktadır.

Okulumuz online ortamlarında görev yapan çok sayıda yabancı öğretmen öğrencilerimize pratik açıdan İngilizce konuşulan ülkelerdeki atmosferi aratmamaktadır.