Burslar

Kulüpler

Kulüplerdeki amaç tüm öğrencilerimiz arasında mesleki etkileşim sağlamaktır.

Yarışmalar

Okulumuzda yönetim tarafından belirlenen tarih aralıklarında proje yarışmaları yapılır.

Sosyal Faaliyetler

Okulumuzda çeşitli teknoloji konularında seminerler ve konferanslar düzenlemektedir.

Nişantaşı Kolejinde, önceden belirlenmiş olan indirimlerin haricinde; Yönetim Kurulu’na yapılacak başvurulara istinaden kademeli burslar verilmektedir.

Bu burslar ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrencilere kurum tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, karşılıksız olarak verilebilir.

Bu burslar için başvurular okul tarafından alınacaktır. Başvurular, Kurumca düzenlenmiş “Başvuru Formu” ve beraberinde teslim edilecek evraklar aracılığıyla yapılır. Başvuru Formu ile beraber, beyan edilen gerekçe doğrultusunda hazırlanan evraklar da teslim edilecektir.

Başvuruları  değerlendirilmesi esnasında göz önünde bulundurulacak kriterler şunlardır:

  • Yılın bütçe miktarı,
  • Temin edilebilen diğer mali kaynaklar,
  • Burs verilecek öğrenci sayısı,
  •  Müracaat edenlerin aldıkları puanlar.Yapılan başvurular değerlendirildikten sonra; sonuçlar başvuru yapılan okullara bildirilir.

Okulumuzun burs kontenjanları önceden belirlenmiştir. Burs kontenjanları belirlenirken, okulun gelir-gider bütçesi ile okulun bulunduğu sosyal çevre koşulları da göz önüne alınır.

Aksi belirtilmedikçe burslar bir yıllıktır.

Bir yıl burs veya sosyal yardım almak öğrenciye diğer yıllarda da burs veya sosyal yardım alma hakkını kazandırmaz. Durum, Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği Burs Komisyonu’nca her yıl değerlendirilir.

Öğrencilerin bursları aşağıdaki durumlarda kesilir:

  • Öğrencinin disiplin puanının kırılması,
  • Öğrencinin sınıfta kalması

Burs verilmesine esas teşkil eden belgelerle ilgili yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulması, dosyada bulunan son bilgiye aykırı olarak, burstan faydalanmamayı gerektirecek şekilde değişik bir durum tespit edilip belgelendirilmesi, hallerinde öğrencinin burs yardımları kesilir. Ayrıca taahhütnamelerde yer alan durumlar saklıdır. Bu konuda yükümlülük Genel Müdürlük’te olup, Yönetim Kurulu’na bilgi sunulur.

Kurumun müteakip yıldaki imkanlarında meydana gelen olumsuz değişiklikler nedeniyle zorunlu olarak kısıtlama sonucu bazı burslar kesilebilir veya oranlarında düşüşe gidilebilir.